ความคิดของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ “ฟุตบอล เมื่อ คืน

ความคิดของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ “ฟุตบอล เมื่อ คืน”

ในโลกออนไลน์ที่คนทำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพราะเด็กและวัยรุ่นมีความหลงใหล การมีผู้ใหญ่ดูแลเป็นอย่างดีเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับเราใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ถ้าหากปล่อยปละละเลย เด็กและวัยรุ่นอาจจะใช้เทคโนโลยีผิดไปก็เป็นได้